Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc 16:10, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)
.
Ngày 29-7, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 15-1-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và theo các văn bản quy định pháp luật hiện hành, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. 
 
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.
Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ đầu, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và giới thiệu cho nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người nhằm thúc đẩy hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh đó Hội còn có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, tìm kiếm kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư các dự án vào địa phương, nhất là trong lĩnh vực nước sạch nông thôn, bảo vệ môi trường, giáo dục y tế… góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 người, ông Lê Cừ và bà Châu Thị Hồng Mai được bầu làm Phó Chủ tịch Hội (khuyết Chủ tịch).
 
Đăng Triều
 
,