Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đội
Cập nhật lúc 09:51, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)
.

Trong 3 ngày từ 14 đến 16-9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Buôn Hồ phối hợp với Thị Đoàn Buôn Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đội năm 2020 cho 36 học viên là giáo viên, tổng phụ trách Đội các trường học trên địa bàn .

Tham gia lớp học, học viên được tìm hiểu về các chuyên đề: Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược an ninh mạng Quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hướng dẫn hồ sơ, sổ sách Đội, kỹ năng soạn văn bản, hồ sơ công tác Đội; Kỹ năng tổ chức các hoạt động Đội; Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên (giai đoạn 2018-2020) và phương pháp đổi mới nội dung sinh hoạt sao nhi đồng; Nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói trẻ em…

a
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đội, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi chuẩn hóa Nghi thức và Điều lệ Đội, kỹ năng thực hiện Nghi thức Đội trong trường học; tăng cường chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, từ đó đẩy mạnh hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh...

 

Thúy Hồng

 

,