Tập huấn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai và môi trường
Cập nhật lúc 18:00, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)
.

Ngày 22 -10, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Buôn Hồ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã.

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 cán bộ là lãnh đạo UBND các xã, phường; cán bộ địa chính, tổ chức đoàn thể, mặt trận và thôn, buôn...

Học viên đã được truyền đạt các nội dung cơ bản liên quan đến tố cáo, khiếu nại, tranh chấp về đất đai và thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật thông qua: Luật Đất đai năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Khiếu nại năm 2011, các nghị định hướng dẫn của Chính phủ; một số chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình và với tổ chức tự quản; nguyên tắc về bảo vệ môi trường, những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích; việc xử phạt hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường...

a
Học viên tham gia lớp tập huấn.

Ngoài ra, học viên được trao đổi, hướng dẫn xử lý những tình huống cụ thể xảy ra trong thực tế liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và ô nhiễm môi trường.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết giúpđội ngũ cán bộ các xã, phường nhận diện, hiểu rõ và xử lý đúng các trường hợp khiếu nại, tố cáo về đất đai và tranh chấp đất đai, phục vụ tốt công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

 

Thúy Hồng

 

,