Chính trị
242
3482
Chính trị
/channel/3482/
478602
Đảng bộ Công ty TNHH-MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) 3 năm phát triển 31 đảng viên mới
0
null

,
Đảng bộ Công ty TNHH-MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) 3 năm phát triển 31 đảng viên mới
Cập nhật lúc 04:57, Thứ Hai, 12/03/2012 (GMT+7)

Từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ Công ty TNHH-MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) đã bồi dưỡng kết nạp 31 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch.

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới nên Công ty TNHH-MTV Cà phê 15 đã giải thể được 2 chi bộ ghép, thành lập 5 chi bộ trực thuộc độc lập, xây dựng chi bộ có cấp ủy đạt 43,5%. Chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ đảng được nâng nên, năm 2011 có 99,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 12,6% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,9% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đạt 73,9%, tăng 7,4% so với năm 2010; không còn cấp ủy, tổ chức đảng yếu kém. Đảng bộ Công ty, 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh  tiêu biểu.

Bình Định

,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC