Các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Sáu, 09/10/2015 (GMT+7)

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VIII (tháng 11-1979)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII tiến hành từ ngày 7 đến ngày 10-11-1979 tại thị xã Buôn Ma Thuột, về dự Đại hội có 351 đại biểu chính thức đến từ 16 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và nhận định: trong 2 năm 1978-1979, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và giành được những thắng lợi có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII gồm 43 đồng chí, trong đó có 40 đồng chí là ủy viên chính thức, 3 đồng chí là ủy viên dự khuyết. Đồng chí Y Ngông Niê Kdăm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

* ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ IX (vòng I tháng 1-1982; vòng II tháng 3-1983)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đắk Lắk lần thứ IX được tiến hành thành 2 vòng. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (vòng I) diễn ra từ ngày 8 đến ngày 16-1-1982, dự Đại hội có 366 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 7.500 đảng viên thuộc 19 Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh.

Đại hội đã thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa IV trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ V của Đảng gồm 13 đồng chí, trong đó có một đồng chí dự khuyết.

Sau hơn một năm chuẩn bị, từ ngày 5 đến ngày 9-3-1983, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tiến hành Đại hội lần thứ IX (vòng II) tại thị xã Buôn Ma Thuột, về dự Đại hội  có 372 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 9.000 đảng viên đến từ 20 Đảng bộ trực thuộc trong tỉnh.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VIII, Đại hội nhấn mạnh: quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoá VIII đã tạo cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 45 đồng chí trong đó có 41 đồng chí là ủy viên chính thức và 4 đồng chí là ủy viên dự khuyết, đồng chí Y Ngông Niê Kdăm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ X (tháng 10-1986)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ X được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 14-10-1986, tại thị xã Buôn Ma Thuột. Về dự Đại hội có 400 đại biểu chính thức đến từ 24 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Trung ương trình Đại hội VI. Đại hội đánh giá những thành tựu, hạn chế của tỉnh trong ba năm của nhiệm kỳ IX (1983-1986), đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm 1986 – 1991 là:

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 45 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) bầu đồng chí Huỳnh Văn Cần làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XI (vòng I tháng 4-1991; vòng II tháng 1-1992)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI (vòng I) được tiến hành từ ngày 22 đến ngày 25-4-1991. Về dự Đại hội có 292 đại biểu chính thức, thay mặt cho 16.298 đảng viên thuộc 26 đảng bộ trực thuộc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (vòng I) đã góp ý kiến vào các dự thảo của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí cao với các văn kiện đã trình bày. Đại hội bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII gồm 15 đồng chí.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (vòng II) được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 11-1-1992. Về dự Đại hội có 292 đại biểu chính thức, thay mặt cho 16.509 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) gồm 47 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Cần được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XII (tháng 5-1996).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đắk Lắk lần thứ XII được triệu tập từ ngày 7 đến ngày 10-5-1996. Về dự Đại hội có 349 đồng chí đại diện cho hơn 17.000 đảng viên của 23 đảng bộ trực thuộc trong tỉnh.

Đại hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, xác định phương hướng và mục tiêu tổng quát: “Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao đời sống và dân trí, thu hẹp sự chênh lệch giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Giữ vững ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, củng cố an ninh biên giới và tăng cường khả năng phòng thủ. Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Ra sức phấn đấu xây dựng tỉnh thoát ra tình trạng là một tỉnh nghèo, chuẩn bị điều kiện để phát triển nhanh hơn vào những năm đầu thế kỷ 21”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XII gồm 49 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Năm được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đến giữa nhiệm kỳ, đồng chí Mai Văn Năm được Trung ương điều về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn An Vinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIII (tháng 2-2001)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII diễn ra từ ngày 31-1 đến ngày 2-2-2001. Về dự Đại hội có 397 đại biểu của 24 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 27.930 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XIII (2001 - 2005) gồm 47 đồng chí, đồng chí Y Luyện Niê Kdăm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 26-11-2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22 về việc chia tách tỉnh Đắk Lắk thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 46 đồng chí, đồng chí Y Luyện Niê Kdăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Trọng Hải làm Phó Bí thư Thường trực thay đồng chí Phan Tuấn Pha về Đắk Nông nhận công tác mới.

 

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XIV (tháng 12-2005)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 14-12-2005. Về dự Đại hội có 299 đại biểu đại diện cho gần 32.000 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra vào thời điểm đất nước ta có những thời cơ và vận hội mới, là Đại hội tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhằm đưa tỉnh phát triển toàn diện  kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn,  xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Với tinh thần đổi mới, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, Đại hội tập trung thảo luận và góp ý vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội lần thứ X, thảo luận Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII trình Đại hội lần thứ XIV.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 48 đồng chí. Đồng chí Niê Thuật được bầu làm làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

* ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XV (tháng 10-2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 46.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  về dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo và cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy các lợi thế so sánh về kinh tế, xã hội; đồng thời được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, trong nhiệm kỳ qua tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 đồng chí. Đồng chí Niê Thuật tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 9-2015, đồng chí Niê Thuật chuyển công tác về Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Êban Y Phu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

TIN LIÊN QUAN

 

,