Năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phát triển bền vững
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Sáu, 30/12/2016 (GMT+7)
Chia tay năm 2016, chúng ta đón chào năm 2017 với tâm thế chủ động và tự tin bởi đường lối và những quyết sách mà Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng đề ra.
 
Nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều bất trắc khó lường; trong nước thì phải gánh chịu những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết nào hạn hán kéo dài, rồi lũ lụt, ngập mặn và xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở một số tỉnh… đã tác động rất lớn đến nền kinh tế cũng như đời sống của nhân dân ta. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, của kinh tế tư nhân, chúng ta đã đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức hợp lý, lạm phát được kiểm soát… Đối với tỉnh mức tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 7,02% vượt so với kế hoạch đề ra và có sự chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư; số xã đạt chuẩn và gần đủ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tăng lên. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động việc làm chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Năm 2017, những yếu tố thuận lợi và thách thức tác động đối với cả nước cũng như tỉnh ta có sự đan xen nhau, đòi hỏi tính năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, mỗi địa phương; đồng thời phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thực hiện triệt để các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đề ra; tổ chức tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Huy động các nguồn lực đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động, thu hút và đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn, nhất là vốn ODA. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

                                                     Đắk Lắk

,