Nêu cao tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Sáu, 28/04/2017 (GMT+7)

Cách đây 42 năm, vào những ngày này nhân dân cả nước hân hoan vui mừng với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta kéo dài liên tục trong suốt 30 năm.

Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá về tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện này, Đảng ta đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.

 

Nhân dân Sài Gòn xuống đường mừng chiến thắng. Ảnh: Tư liệu
Nhân dân Sài Gòn xuống đường mừng chiến thắng. Ảnh: Tư liệu

42 năm qua, nhất là hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, cả dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Mặc dù quá trình xây dựng, phát triển mỗi địa phương cũng như cả nước đều có những yếu tố thuận lợi và khó khăn nhất định do tác động của tình hình thế giới, khu vực, rồi các vấn đề thiên tai, dịch bệnh; sự chống phá của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” kích động chia rẽ…, nhưng nền kinh tế vẫn tăng trưởng ổn định; các chính sách xã hội được quan tâm triển khai, đặc biệt là chính sách  đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; đất nước ổn định, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đối với tỉnh ta trong xu thế phát triển ấy đã từng bước nâng tầm, khẳng định vị trí trung tâm của khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều việc phải tập trung trí lực và quyết liệt hơn, nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả, công tác cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước. Không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Ngã Sáu Buôn Ma Thuột.
Trung tâm Ngã Sáu Buôn Ma Thuột.

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2017) và chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1-5, chúng ta tự hào về truyền thống đoàn kết, đấu tranh anh dũng bền bỉ, kiên cường bất khuất của cả dân tộc vì nền độc lập, tự do của  Tổ quốc, một niềm tin sâu sắc đối với Đảng và Bác Hồ để có được cuộc sống như hôm nay. Đồng thời khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng hành động của từng cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi tổ chức đoàn thể và cá nhân nhằm trước hết thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng để tiến tới xây dựng một nước Việt Nam có nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Đắk Lắk

,