Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
Cập nhật lúc 13:51, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là sự phát triển mới, bổ sung, điều chỉnh rất quan trọng của Đảng. Lần này, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh học tập Bác từ tư tưởng đến đạo đức và phong cách để chúng ta thấu hiểu một trong những điều quan trọng của Người là lý luận gắn liền với thực tiễn.

Từ những chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 31-10- 2016, Kế hoạch số 20 KH/TU, ngày 01-12-2016, Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 26-12-2016 để lãnh đạo triển khai trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Sau 1 năm thực hiện, trước hết nhận thấy công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và bồi dưỡng nội dung chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại điểm cầu Đắk Lắk
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Đắk Lắk. (Ảnh V.Tiếp)

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao đã tác động tích cực đến việc rèn luyện đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều mô hình, cách làm hay, có tính sáng tạo từ việc vận dụng học tập và làm theo gương Bác trở thành điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua, thiện nguyện, giúp nhau vượt qua khó khăn, làm nhà tình nghĩa, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ đồng bào nghèo, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn,…với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Đường giao thông thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc do nhân dân tự nguyện đóng cùng nhà nước xây dựng.JPG
Đường giao thông thôn 4 (xã Ea Phê, huyện Krông Pắc) do người dân tự nguyện đóng góp cùng Nhà nước xây dựng. (Ảnh N.Xuân)

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho thấy thời gian qua một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đúng mức việc nghiên cứu, quán triệt, học tập; xác định nội dung cần đột phá trong kế hoạch thực hiện chưa sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Để Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tôn vinh, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng.

Xây dựng ý thức tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc học tập và làm theo Bác, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

  Đắk Lắk

,