Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính ở Cư Kty
Cập nhật lúc 11:24, Thứ Ba, 28/11/2017 (GMT+7)

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Cư Kty (huyện Krông Bông) đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ vai trò của cán bộ trong công cuộc CCHC, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước, thời gian qua UBND xã Cư Kty đã tập trung chỉ đạo sát sao việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác CCHC, rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước; tổ chức kiểm tra, kiểm soát thực hiện TTHC, việc công khai hóa thủ tục hành chính và hoạt động của bộ phận “một cửa”. Qua đó, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa  xã Cư Kty.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Cư Kty.

 

Nhờ kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh. Năm 2016 xã Cư Kty xếp vị trí 1/14 xã, thị trấn của huyện Krông Bông trong bảng kết quả chấm điểm chỉ số CCHC”

 

 
Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Cư Kty

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Cư Kty đánh giá: Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác CCHC đã được các phòng, ban, đoàn thể quan tâm, chú trọng hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được tăng cường, nên có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng các thủ tục được giải quyết đúng và trước thời hạn ngày càng tăng lên. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân nắm rõ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết TTHC, trên cơ sở đó giám sát việc thực hiện TTHC của cán bộ, công chức.  Cũng thông qua đó, người đứng đầu các phòng, ban, đoàn thể ở địa phương đã phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình trong công tác CCHC thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được giao, góp phần vào kết quả CCHC và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Văn Minh cho biết thêm, ngoài yếu tố con người, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại các phòng, ban, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” được xã Cư Kty chú trọng. Hiện nay, xã đã áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính. Cán bộ, công chức trong cơ quan thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý và thư điện tử trong trao đổi công việc, góp phần làm giảm số lượng văn bản hành chính, giấy tờ, tiết kiệm được chi phí, thời gian…

Khả Lê

,