Công tác phát triển Đảng ở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Ba, 16/01/2018 (GMT+7)

Nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng gắn với xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác phát triển đảng viên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình: “Công tác tổ chức xây dựng Đảng”, “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”… Hằng năm, thông qua sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các lĩnh vực hoạt động, trong đó việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ được đặt lên hàng đầu.

Theo đồng chí Lê Đăng Toàn, Phó trưởng Phòng Tham mưu phụ trách Công tác Đảng – Chính trị (Cảnh sát PCCC tỉnh), để làm tốt công tác phát triển Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn, thúc đẩy ý chí tự phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ… Đảng bộ còn phân công một đồng chí đảng viên kèm một quần chúng để giúp đỡ, bồi dưỡng, kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây là một trong những cách làm hiệu quả trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh.
Trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh.
 

Được thành lập năm 2014 trên cơ sở tách ra từ Công an tỉnh, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh khi đó mới chỉ có trên 200 đảng viên. Đến nay toàn Đảng bộ đã phát triển lên 388 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ”. 

Phó trưởng Phòng Tham mưu phụ trách Công tác Đảng – Chính trị Lê Đăng Toàn

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Buôn Ma Thuột và Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ; mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú… Ngoài ra, Đảng bộ còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động cán bộ, chiến sĩ ký kết thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”…

Nhờ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường củng cố và xây dựng lực lượng để  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Năm 2017, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh đã kết nạp mới 92 đồng chí, tăng 104,4% so với Nghị quyết Tỉnh ủy giao, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác phát triển đảng viên của tỉnh.

Khả Lê

,