Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017
Cập nhật lúc 17:37, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Sáng 5-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.  Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2017, công tác Tuyên giáo đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, thông tin các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

th

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đã bám sát với thực tiễn, qua đó kịp thời phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.  Công tác nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn… 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018 như: Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác Tuyên giáo; bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức chất lượng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

v

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần đi sâu vào những vấn đề thực tiễn, sát với chủ trương, định hướng của Đảng; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp vững mạnh. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới toàn diện, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mà người dân quan tâm; chủ động tham mưu, đề xuất trong việc phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới...

c

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phan Văn Chân trao Giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 11 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2017. 

Cũng nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy chứng nhận cho 21 tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đợt 1, giai đoạn 2016 – 2018.

Hồng Chuyên

 

 

 

 

 

 

 
,