Huyện Cư M'gar: Cán bộ, đảng viên nêu gương từ những việc làm thiết thực
Cập nhật lúc 15:31, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của huyện Cư M’gar có những bước phát triển rõ rệt: cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

Công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc đối tượng chính sách, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được thực hiện thường xuyên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực… Đóng góp vào những kết quả đó, có một phần không nhỏ trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Việc nêu gương được cán bộ, đảng viên hưởng ứng bằng phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động từ năm 2012. Đến nay, qua 5 năm thực hiện phong trào, huyện đã huy động được hơn 8,8 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng 203 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, cùng với các nguồn kinh phí khác, huyện Cư M’gar còn hỗ trợ cho 106 gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Ngày 11-6-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 16 – CT/HU về việc cấm uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc. Chỉ thị này đã tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kỷ cương kỷ luật được tăng cường, nội bộ đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Người dân xã Ea Tar (huyện Cư M’gar) phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo huyện.
Người dân xã Ea Tar (huyện Cư M’gar) phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo huyện.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm cho người dân thực hiện tốt chức năng giám sát trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có tinh thần, trách nhiệm và việc thực hiện nêu gương của đội ngũ cán bộ công chức, ngày 5-1-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M’gar ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư, phó bí thư cấp ủy với nhân dân, triển khai thực hiện từ cấp huyện đến các xã, thị trấn. Kết quả, từ tháng 1-2016 đến tháng 12-2017, huyện đã tổ chức được 271 buổi đối thoại với nhân dân, thu hút hơn 13 nghìn lượt người tham dự, với gần 2.000 ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đối thoại, cán bộ, công chức và lãnh đạo chủ chốt các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trên địa bàn huyện.

Huyện Cư M’gar cũng đã chỉ đạo cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, Mặt trận, các đoàn thể, chính quyền các cấp đăng ký đỡ đầu địa chỉ nhân đạo. Đến nay đã có 287 tập thể cơ quan, đơn vị, chi bộ đảng và 621 cá nhân nhận giúp đỡ 693 địa chỉ nhân đạo. Nhiều lãnh đạo xã, thị trấn nêu gương chung tay cùng huyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia xóa nhà tạm bợ…; trong đó tiêu biểu nhất là mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất” tại xã Quảng Hiệp, thị trấn Quảng Phú, xã Cư M’gar, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện… huy động hàng trăm triệu đồng mỗi năm để giúp đỡ các hộ khó khăn.

(2)	Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy đập heo đất hỗ trợ thành viên Đội công tác phát động quần chúng có hoàn cảnh khó khăn.
Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy đập heo đất hỗ trợ thành viên Đội công tác phát động quần chúng có hoàn cảnh khó khăn.

Để ghi nhận thành tích, động viên các phong trào thi đua, từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M’gar đã biểu dương, khen thưởng và tôn vinh 144 tập thể, 214 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc nêu gương trên các lĩnh vực, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời khích lệ, động viên tinh thần các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Một biểu hiện rõ nét trong việc nêu gương là nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đa số cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tiếp xúc, làm việc với người dân bằng thái độ khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Đồng chí Lê Nam Cao, Phó Bí thư Huyện ủy Cư M’gar khẳng định: “Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đây là một trong những giải pháp cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để việc nêu gương trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, và các đoàn thể”.

Ama Hạnh

,