Huyện ủy Krông Năng quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII
Cập nhật lúc 21:16, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)
 
Trong 2 ngày 11 và 12-1, Huyện ủy Krông Năng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gồm: Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 16-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
 
th
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến, triển khai thực hiện 2 nghị quyết của Tỉnh ủy và Huyện ủy: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 1-12-2017 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 26-12-2017 của Huyện ủy Krông Năng về nhiệm vụ năm 2018 và chuyên đề về Internet và mạng xã hội. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển nhấn mạnh: Các nghị quyết được quán triệt, triển khai lần này có vai trò đặc biệt quan trọng, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung nghị quyết, hoàn thành tốt bài thu hoạch sau học tập. Sau hội nghị, các cấp ủy cần xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực nhất.
Thùy Duyên
 
 
,