Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nâng cao bản lĩnh chính trị, công tâm, khách quan trong công việc
Cập nhật lúc 08:02, Thứ Bảy, 20/01/2018 (GMT+7)

Ngày 19-1, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Y Dhăm Ênuôl Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2017, toàn ngành đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, nhạy cảm đã được tháo gỡ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào những thành tựu của đất nước, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Trong năm, ngành tiếp tục nỗ lực trong tham mưu và tổ chức thực hiện các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; tiếp tục mở rộng dân chủ; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2017.

Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý: Trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã ban hành, đưa nghị quyết vào cuộc sống và biến thành hiện thực sinh động; tham mưu các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp dựa trên quan điểm “Kế thừa, ổn định và đổi mới”; chủ động tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở lấy “đức” làm gốc; chú trọng công tác cán bộ thường xuyên và thực hiện công tác quản lý cán bộ một cách công khai, minh bạch, hiệu quả; khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực; chú ý công tác nắm tình hình và nghiên cứu lý luận xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nâng cao bản lĩnh chính trị, công tâm, khách quan trong công việc; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Khả Lê

,