Tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Cập nhật lúc 17:14, Thứ Hai, 22/01/2018 (GMT+7)
Ngày 22-1, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Kỳ họp thứ 36 thông qua kết quả công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2 – 2018; xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì cuộc họp.
 
Trong tháng 1, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xem xét tham mưu giải quyết đơn thư tố cáo bảo đảm đúng quy trình, thời gian. UBKT Tỉnh ủy đã nhận được 17 đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh; đã chuyển các đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền 3 đơn, lưu 1 đơn, nghiên cứu đề xuất xử lý 13 đơn.
 
th
Các đại biểu tham dự kỳ họp
 
Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tổ chức đảng cấp dưới triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong tháng 1, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 19 đảng viên và 1 tổ chức đảng; tiến hành giám sát đối với 5 đảng viên, đã kết luận đối với 4/5 đảng viên. Ngoài ra, UBKT các cấp cũng đã tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đối với 27 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo; đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 trường hợp.
 
UBKT Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 2: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư đã chuyến các đơn vị theo chức năng thẩm quyền; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tham mưu cấp ủy đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên báo cáo kết quả khắc phục các khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát…
 
Hồng Chuyên
 
,