Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, sát với nội dung gợi ý
Cập nhật lúc 20:30, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

Sau 3 ngày làm việc tích cực, sáng 26-1, Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã hoàn thành nội dung đề ra.

21
Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư khẳng định: Tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tiến hành kiểm điểm bảo đảm về thời gian, đi thẳng vào từng vấn đề với tinh thầthực sự cầu thị, nghiêm túc, bám sát những nội dung gợi ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Các ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn, có trách nhiệm trên tinh thần xây dựng.

í
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk lắk cần tiếp thu những ý kiến góp ý tại hội nghị hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể một cách khái quát, toàn diện hơn nhằm có hướng lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể, đồng bộ để giải quyết những vấn đề theo gợi ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cần xác định rõ mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, có chiến lược, đề án tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, góp phần tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý mỗi cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức trách cá nhân của mình, nghiên cứu kỹ kiểm điểm tập thể để hoàn thiện kiểm điểm cá nhân.

Nguyễn Xuân

,