Huyện ủy Krông Pắc ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 20
Cập nhật lúc 10:50, Thứ Sáu, 02/02/2018 (GMT+7)
Huyện ủy Krông Pắc đã ban hành Chương trình số 50-Ctr/HU ngày 30-1 về việc thực hiện Kết luận số 20-Kl/TW ngày 21-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.
 
Theo đó, với mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 là 9,47%, Huyện ủy đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên.
 
Đó là: Tăng cường phối hợp trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, chỉ đạo thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn; Phát triển hiệu quả văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội; Thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán năm 2018.
 

Khảo sát việc sản xuất tại cánh đồng lúa nước xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 

 
Huyện ủy đề nghị UBND huyện có kế hoạch cụ thể triển khai và lồng ghép vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để thực hiện Chương trình này đảm bảo đạt kết quả, định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.
 
Đăng Triều 
 
 
 
,