Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột: Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố
Cập nhật lúc 09:09, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)
.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động được Thành ủy Buôn Ma Thuột xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hiện nay.

Đồng chí Nay Phi La, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Buôn Ma Thuột thẳng thắn nhìn nhận, qua khảo sát cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tế địa phương; một số nơi còn lúng túng, bị động, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ có nơi chưa tốt. Chất lượng đảng viên phát triển ở thôn, buôn, tổ dân phố còn thấp. Đặc biệt, hiện còn 14% chi bộ ở thôn, buôn, tổ dân phố chưa có cấp ủy.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nghị quyết của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố; khắc phục những bất cập, hạn chế và vướng mắc, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thôn, buôn, tổ dân phố, ngày 26-2-2018, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột” (sau đây gọi là Đề án 04). Theo đó, Thành ủy đề ra các mục tiêu cụ thể: đến năm 2020 có 80% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố đạt trong sạch, vững mạnh; 70% bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 90% thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy... Đến năm 2025, các chỉ tiêu này lần lượt là: 85% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố đạt trong sạch, vững mạnh, 90% bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy, có đủ đảng viên người tại chỗ...

Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố 4 (phường Tân Lợi) Phạm Văn Truyền (thứ hai bên trái)  trao đổi công việc với người dân trong tổ.
Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố 4 (phường Tân Lợi) Phạm Văn Truyền (thứ hai bên trái) trao đổi công việc với người dân trong tổ.

Hiện nay, 100% đảng ủy phường, xã của thành phố đã xây dựng nghị quyết triển khai thực hiện Đề án số 04 của Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thế Hậu, Bí thư Đảng ủy phường Khánh Xuân cho biết, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 13-3-2018 về nâng cao hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ tổ dân phố (buôn) trên địa bàn phường, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 85% chi bộ tổ dân phố đạt trong sạch vững mạnh, 75% bí thư chi bộ tổ dân phố hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 60% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 30% bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, kiêm trưởng, phó tổ dân phố; 40% tổ dân phố, buôn hằng năm phát triển được đảng viên mới. Và đến năm 2023, 100% tổ dân phố có cấp ủy, 40% bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, kiêm trưởng, phó tổ dân phố, 45% tổ dân phố, buôn hằng năm phát triển được đảng viên mới. Cụ thể hóa nghị quyết trên, Đảng ủy phường Khánh Xuân đã chọn tổ dân phố 11 và 14 triển khai thí điểm việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. “Việc nhất thể hóa chức danh sẽ phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Nếu mô hình này thành công, Đảng ủy sẽ đề nghị cấp trên cho nhân rộng tại các tổ dân phố còn lại”, đồng chí Hậu khẳng định.

Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 496 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, có 213/248 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy (chiếm 86%), với 7.023 đảng viên. Hằng năm, có khoảng 30% chi bộ phát triển được đảng viên mới, tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 71,37%; có 98,79% bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 67,74% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Tương tự, Đảng ủy phường Tân Lợi cũng đã triển khai Đề án 04 của Thành ủy. Theo đó, Đảng ủy phường đã lồng ghép quán triệt nội dung của Nghị quyết “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ tổ dân phố, buôn trên địa bàn phường” đến đông đảo cán bộ, đảng viên trong phường. Đồng chí Trần Văn Châu, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng bộ phường có 24 chi bộ trực thuộc, gồm 16 chi bộ tổ dân phố, 1 chi bộ buôn, 3 chi bộ trường học, còn lại là chi bộ cơ quan, công an, quân sự và Trạm Y tế. Trước khi có Đề án 04, Đảng ủy phường đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố ở chi bộ tổ dân phố 4 và 6 B. Qua hơn nửa năm thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố đã khẳng định quyết tâm trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Hiện nay, Đảng ủy đang tiếp tục củng cố, kiện toàn 3 chi bộ 1, 3, 7 theo hướng trên.

Trao đổi xung quanh nội dung này, đồng chí Nay Phi La, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố, Thành ủy triển khai nhiều giải pháp, trong đó sẽ thực hiện chủ trương bí thư, phó bí thư, chi ủy viên kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng, phó thôn, buôn, tổ dân phố ở những nơi có đủ điều kiện. Muốn thực hiện thành công điều này, các địa phương phải tiến hành rà soát, giới thiệu những đảng viên được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng, phó buôn, thôn, tổ dân phố theo quy định. “Dân có tin, Đảng mới cử” và “Đảng cử, dân bầu”.

Nguyên Hoa

,