Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Ea Kar và Cư Kuin
Cập nhật lúc 08:03, Thứ Hai, 09/04/2018 (GMT+7)
.

Vừa qua, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2018.

Tính đến cuối quý I, huyện Ea Kar đã thu hoạch được 6.830 ha cây trồng các loại và gieo trồng được trên 8.800 ha diện tích vụ đông – xuân (đạt 104% kế hoạch); thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện gần 33 tỷ đồng (đạt 32,9% nghị quyết); chăn nuôi được duy trì với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 1,7 triệu con. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, an sinh xã hội, dân tộc cũng được huyện triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động nguồn vốn trên 446 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đã kết nạp được 38 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.987 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tiến hành thường xuyên…

Hội nghị đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và những tháng còn lại của năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo chủ động chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện sản xuất tốt vụ hè thu; tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng; thực hiện các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, bảo đảm thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch đề ra; tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn…

Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 nhằm đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

Trong quý I-2018, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của huyện Cư Kuin đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 1.628 tỷ đồng, bằng 23,36% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 358,5 tỷ đồng, bằng 19,27% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước đạt 23,726 tỷ đồng, đạt 49,59% dự toán tỉnh giao, bằng 99,61% so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có xã Hòa Hiệp đạt xã nông thôn mới; ngoài ra, có 4 xã đạt từ 13-15 tiêu chí và 3 xã đạt từ 8-12 tiêu chí. Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Trong quý I, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 29 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 3.855 đồng chí. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Trong quý II, Đảng bộ huyện Cư Kuin tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng, chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp; tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”…

Xuân Thao - Mỹ Hằng

 

,