Hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào thiểu số ở Ea Na
Cập nhật lúc 08:06, Thứ Hai, 28/05/2018 (GMT+7)
.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã Ea Na (huyện Krông Ana) đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xã Ea Na có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 19%, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, do trình độ dân trí không đồng đều đã ảnh hưởng đến nhận thức cũng như việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế. Do đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã vẫn còn khó khăn..

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW,  Đảng ủy xã Ea Na xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác dân vận, chú trọng việc đối thoại, tiếp xúc trực tiếp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó, có giải pháp xử lý phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

Con đường khang trang vào buôn Ea Na do Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Con đường khang trang vào buôn Ea Na do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở Ea Na đã thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là sự quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Nhờ đó, bộ mặt buôn làng trên địa bàn xã Ea Na đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Điển hình như ở buôn Tơ Lơ, trước kia tỷ lệ hộ nghèo trong buôn cao, thanh niên hầu như không có việc làm… Trước thực tế đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo Chi bộ buôn đẩy mạnh công tác dân vận, tập trung vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong buôn đã giảm từ 52,2% (năm 2016) xuống còn 34,8% (năm 2017). Chị H’Nghét Êban, người dân ở buôn Tơ Lơ chia sẻ: “Cũng nhờ cán bộ tích cực vận động tuyên truyền nên người dân chúng tôi mới hiểu được tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là đều vì lợi ích của nhân dân. Ví dụ như việc làm đường giao thông, chúng tôi biết và hiểu được lợi ích của nó mang lại nên ai cũng đồng tình hiến đất, đóng góp ngày công để triển khai…”.

Con đường bê tông khang trang mà người dân buôn Tơ Lơ mới làm từ sự hỗ trợ của Nhà nước.
Con đường bê tông khang trang mà người dân buôn Tơ Lơ mới làm từ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Ea Na Đoàn Sỹ, việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc cũng như công tác dân vận đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, nhất là của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.

Khả Lê

,