Khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 07:59, Thứ Sáu, 18/05/2018 (GMT+7)
.

LTS: Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đắk Lắk ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Bên lề Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức, tại điểm cầu Đắk Lắk phóng viên Báo Đắk Lắk đã phỏng vấn nhanh đồng chí PHẠM MINH TẤN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung quanh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

*Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII của Bộ Chính trị?

 Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, bởi so với Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 trước đây, thì Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nội dung rộng lớn hơn, sâu sắc và toàn diện hơn. Do đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể Đảng bộ cũng như các cấp, ngành trong tỉnh triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm đưa Chỉ thị vào cuộc sống với nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể từ tỉnh đến cơ sở. Chúng ta học tập và làm theo Bác không chỉ về tư tưởng, đạo đức, mà còn học cả phong cách của Người. Có thể nói các cấp ủy, chính quyền địa phương  trong tỉnh đã triển khai tích cực, bước đầu mang lại nhiều kết quả thiết thực, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về quản lý bảo vệ rừng, tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, về nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công nhân viên chức.

Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy  Phạm Minh Tấn trả lời phỏng vấn PV Báo Đắk Lắk về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trả lời phỏng vấn PV Báo Đắk Lắk về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

*Sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định khâu đột phá nào trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thưa đồng chí?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên đối với toàn Đảng bộ, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Đối với cán bộ, đảng viên thì việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW phải gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo Bác để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ trong thời gian sắp tới. Đây là một trong những khâu đột phá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngoài một số khâu đột phá khác như: giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân về tranh chấp đất đai, về quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, về sắp xếp, ổn định dân di cư tự do ngoài kế hoạch trên địa bàn tỉnh…

*Theo đồng chí, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, đảng viên hiện nay?

  Nhìn lại 2 năm qua, có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, Trường THCS Trần Bình Trọng (TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ những câu chuyện về Bác cho các em học sinh.
Thầy giáo Nguyễn Hồng Quân, Trường THCS Trần Bình Trọng (TP. Buôn Ma Thuột) chia sẻ những câu chuyện về Bác cho các em học sinh.

Đối với cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết là để tự rèn luyện mình ngày càng hoàn thiện hơn về nhân cách, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công, và gắn với đó là góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

*Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 Nguyên Hoa (thực hiện)

 

,