THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017
Cập nhật lúc 08:30, Thứ Tư, 30/05/2018 (GMT+7)
.
Thực hiện Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 24-8-2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi tuyển) đã xét tuyển không qua thi tuyển cho 02 trường hợp đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đã được Bộ Nội vụ chấp thuận; đã tổ chức cho 1.046 thí sinh đủ điều kiện dự thi để tuyển chọn 112 chỉ tiêu công chức (cụ thể: Nhóm chuyên ngành quản lý hành chính: 827 thí sinh; nhóm chuyên ngành Kế toán thủ quỹ: 100 thí sinh; nhóm chuyên ngành kiểm lâm: 84 thí sinh; nhóm chuyên ngành Công nghệ thông tin truyền thông: 35 thí sinh).

Từ ngày 3-3-2018 đến ngày 4-3-2018, Hội đồng thi tuyển tổ chức kỳ thi tuyển công chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk. Ngày 16-3-2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Kết quả thi tuyển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ. Hội đồng thi tuyển cũng đã ban hành Quy chế phúc khảo, đăng tải và niêm yết công khai; đồng thời, tổ chức nhận đơn phúc khảo từ ngày 19-3-2018 đến ngày 2-4-2018. Trong Quy chế phúc khảo, đã nêu rõ quyền của thí sinh được phúc khảo tất cả các môn thi, bao gồm cả môn thi tự luận và môn thi trắc nghiệm.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Ảnh: Hồng Chuyên
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Ảnh: Hồng Chuyên

Hội đồng thi tuyển đã nhận được 96 đơn đề nghị phúc khảo với tổng số bài đề nghị phúc khảo là 182 bài; trong đó, môn Kiến thức chung: 79 bài, môn Trắc nghiệm chuyên ngành: 26 bài, môn Chuyên ngành tự luận: 68 bài, môn Anh văn: 07 bài, môn Tin học 02 bài. Hội đồng thi tuyển đã thành lập Ban phúc khảo, đánh lại số phách của tất cả các bài thi được chấm phúc khảo; tổ chức chấm chéo giữa các nhóm chấm phúc khảo (đối với các bài tăng điểm) và đối chất với giám thị chấm thi lần 01 (đối với các bài thi có chênh lệch từ 10 điểm trở lên). Việc chấm phúc khảo có sự giám sát trực tiếp của Ban giám sát, Công an tỉnh và camera quan sát tại phòng chấm.

Sau khi phúc khảo, có 49 bài giảm điểm, 69 bài không thay đổi điểm, 64 bài tăng điểm. Trong đó, có 05 bài thi chênh lệch trên 10 điểm (01 bài trắc nghiệm và 04 bài tự luận). Trong các bài thi phúc khảo tăng điểm, có 01 bài thi tăng cao nhất là 67,5 điểm (môn Chuyên ngành Trắc nghiệm nhóm Quản lý hành chính, SBD 0195, Nguyễn Thị Thu Hằng): Điểm chấm ban đầu là 30,0 điểm, điểm chấm sau phúc khảo là 97,5 điểm. Nguyên nhân sai sót do bài thi của thí sinh là mã đề 04 nhưng giám khảo chấm lần đầu đã sử dụng đáp án của mã đề 03 để chấm điểm. Hội đồng thi tuyển đã yêu cầu các giám khảo chấm thi lần đầu có báo cáo giải trình cụ thể và nghiêm túc kiểm điểm.

Ngày 13-4-2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 và gửi đến các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo theo quy định. So sánh giữa điểm chấm lần 01 với điểm chấm phúc khảo, có 08 thí sinh sau khi có kết quả chấm phúc khảo đã thay đổi xếp hạng lên vị trí đứng đầu tại vị trí tuyển dụng.

Đến ngày 18-5-2018, UBND tỉnh và Hội đồng thi tuyển đã tiếp nhận, tiến hành xác minh, xem xét, xử lý 09 đơn khiếu nại, 02 đơn kiến nghị và 01 đơn tố cáo nặc danh theo đúng trình tự, quy định. UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại và ra quyết định giải quyết khiếu nại với từng thí sinh có đơn khiếu nại. Đối với các đơn khiếu nại, kiến nghị được nhận sau ngày 18-5-2018, UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng thi tuyển đã làm việc trách nhiệm, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực; các Ban chuyên môn được thành lập, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tính độc lập, giám sát chéo ở từng khâu của kỳ thi. Việc ra đề, làm phách, coi thi, chấm thi đều tuân thủ nghiêm theo quy chế của Hội đồng thi tuyển công chức, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm bảo mật tuyệt đối, phòng chấm thi được lắp camera quan sát. UBND tỉnh đã thành lập Ban giám sát độc lập với Hội đồng thi tuyển và yêu cầu Công an tỉnh cử cán bộ giám sát, theo dõi trực tiếp, chặt chẽ toàn bộ các khâu của kỳ thi. Các thông tin liên quan đến kỳ thi được đăng tải công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ để các thí sinh được biết và thực hiện.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

 

,