Ban Pháp chế thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 18:21, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)
.

Sáng 2-7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về "giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018 của các cơ quan, đơn vị" dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX sắp tới. 

Theo dự thảo, dự kiến số biên chế công chức toàn tỉnh được giao là 3.212 biên chế; số biên chế viên chức được giao là 41.176 người; biên chế giao cho các hội là 112 biên chế; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 2.373 người.

th
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Góp ý dự thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với số chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2018, đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo cần nêu rõ nguyên tắc, căn cứ phân bổ, tinh giảm số lượng biên chế cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tiếp tục rà soát số lượng biên chế công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch đề ra.

th
Đại biểu góp ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban Pháp chế Phạm Hát nhấn mạnh sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành Nghị quyết trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung về thể thức văn bản cho phù hợp để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.

Hồng Chuyên

 

 

,