Giao ban công tác xây dựng Đảng quý II
Cập nhật lúc 17:25, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
.

Chiều 9-7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác xây dựng Đảng quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì cuộc họp. 

Theo đánh giá tại cuộc họp, trong quý II công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức.

giao ban 2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận cuộc họp.

Việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện, đặc biệt là Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. 

Việc sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên được đẩy mạnh, đến nay đã kết nạp được 1.006 đảng viên mới (đạt 28,74% kế hoạch). Công tác kiểm tra giám sát được tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong quý, Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện kiểm tra đối với 9.379 đảng viên và 314 tổ chức đảng; tiến hành giám sát đối với 620 đảng viên và 128 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đảng đối với 75 đảng viên.

2121
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý II năm 2018...

Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức tốt công tác phát động quần chúng, kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình công tác năm, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực.  

Báo Đắk Lắk tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, kịp thời thông tin về các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, tuyên truyền biểu dương, cổ vũ tấm gương điển hình ở các lĩnh vực…

12331
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, vì vậy các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị cần nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, tiến hành sơ kết quý II và 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá hoạt động và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; chuẩn bị tốt các nội dung cho Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí yêu cầu trong quý III, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và những sự kiện chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh thực hiện Năm dân vận chính quyền; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ động nắm tình hình địa bàn, xử lý những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm…

Nguyễn Xuân

 

,