Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 7
Cập nhật lúc 17:15, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)
.

Sáng 3-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 7. Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Tuyên truyền về sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ; những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam nói chung, của tỉnh Đắk Lắk nói riêng; những hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh trong nhiệm kỳ 2013- 2018; ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội Hội Nông dân các cấp; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong thời gian qua.

Định hướng thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; những nội dung cơ bản trong Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến nhằm nêu gương và nhân rộng trong toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Khả Lê

,