Phiên làm việc thứ hai - Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX
Nghiên cứu, xem xét nhiều đề án, tờ trình quan trọng
Cập nhật lúc 19:16, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)
.
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 4-7 các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, xem xét các đề án, tờ trình quan trọng.
 
Các đề án, tờ trình được xem xét trong phiên làm việc này gồm: đề nghị cho chủ trương thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 24-6-2016 của UBND tỉnh đến ngày 30-6-2017; bãi bỏ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21-12-2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Đắk Lắk; dự thảo nghị quyết về xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk; quy định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
 
Biểu quyết bãi nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Gia
Biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm một số thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Gia
 
Phiên làm việc cũng đã xem xét các tờ trình về quy định biểu mẫu và thời gian gửi kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm địa phương, dự toán và phẩn bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm, thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp; Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phân bổ vốn và chi tiết mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh..., cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
 
Tại phiên làm việc, các đại biểu đã xem xét các tờ trình, tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (nghỉ hưu theo chế độ); Trần Kỳ Rơi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh (đã nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí); ông Trương Hồng Quang, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đã điều động chuyển công tác).
 
* Sáng mai (5-7), các đại biểu xem xét các tờ trình, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành thảo luận tập trung tại hội trường...
 
Lan Anh
 
,