Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật lúc 16:18, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)
.

Sáng ngày 10-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Các đồng chí: Trần Hồng Tiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Mai Thị Lan Anh và Dương Quang Nam, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành của tỉnh và Thường trực Ban Dân vận các Huyện, Thị, Thành ủy.

Trong 6 háng đầu năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đổi mới và thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về công tác dân vận một cách kịp thời, chất lượng. Hệ thống dân vận các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Nhờ đó, đại đa số nhân dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn…

df
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận ở một số đơn vị còn chậm, báo cáo chưa sát với tình hình thực tế, nội dung sơ sài. Ở một số địa phương, cán bộ chính quyền còn xem nhẹ việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chưa thực hiện công khai các nội dung văn bản liên quan đến lợi ích của nhân dân; công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân của khối Mặt trận, các đoàn thể cơ sở chưa kịp thời, còn hạn chế dẫn đến việc phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, môi trường, giải phóng đền bù đất…

d
Ông Y Ben Êban, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cư M'gar phát biểu ý kiến thảo luận.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Lê Thành

,