Thành ủy Buôn Ma Thuột: Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát trong Đảng
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)
.

Thời gian qua, Thành ủy Buôn Ma Thuột luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh luôn được Thành ủy chú trọng.

Chi bộ tổ dân phố 8 thuộc Đảng bộ phường Ea Tam hiện có 81 đảng viên đang sinh hoạt. Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ nhằm quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chi bộ luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, chi bộ luôn lập kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xấu cũng được tìm hiểu, giải quyết thỏa đáng, nhờ vậy nhiều năm liền Chi bộ tổ dân phố 8 không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật. 

Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 8, phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) kiểm tra con đường bê tông mới xây dựng do cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp.
Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 8, phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) kiểm tra con đường bê tông mới xây dựng do cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp.

Đồng chí Trịnh Xuân Chuyên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 chia sẻ, việc tăng cường kiểm tra, giám sát không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao phó mà còn phát huy vai trò gương mẫu trong việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. Minh chứng là song song với việc chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng cao, trong thời gian qua, tổ dân phố 8 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân được hơn 2 tỷ đồng để xây dựng các trục đường nội bộ, ngoài ra nhân dân cũng đã đóp góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình nhà văn hóa, sân thể thao.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột cho biết, Đảng bộ Thành phố Buôn Ma Thuột hiện có 11.500 đảng viên đang sinh hoạt tại 44 tổ chức cơ sở đảng. Xác định rõ kiểm tra giám sát là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; những tổ chức đảng có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; cá nhân có nhiều dư luận xấu trong cán bộ nhân dân, bảo đảm tỷ lệ kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành đạt 50% trở lên đối với đảng viên đương chức và 30% trở lên đối với cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố.

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đã được Thành ủy đặc biệt chú trọng. Thành ủy đã đưa nội dung tổ chức thực hiện và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của các đơn vị. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng, thảo luận và ban hành chuẩn mực đạo đức gắn với việc thực hiện các nội quy, quy định về giao tiếp, ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở; từng cá nhân viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 8, phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) trao đổi việc thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên tại địa bàn.
Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 8, phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) trao đổi việc thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên tại địa bàn.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, để công tác kiểm tra, giám sát đạt được hiệu quả tối đa, thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở bảo đảm công khai, dân chủ, dễ vận dụng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên công tác kiểm tra của Đảng và thanh tra chính quyền; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ sở; thi hành nghiêm kỷ luật của Đảng, chú trọng sửa chữa khuyết điểm sau kết luận kiểm tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tiến hành 446 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề 253 cuộc đối với tổ chức đảng cấp dưới; các chi bộ tổ chức kiểm tra giám sát 29.338/29.460 lượt đảng viên, tỷ lệ chấp hành đạt 99,59% kế hoạch. Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã tiếp nhận 259 lượt đơn thư tố cáo, phản ánh kiến nghị đối với đảng viên. Qua kiểm tra có 48 trường hợp tố cáo đúng và đúng một phần; vi phạm đến mức thi hành kỷ luật và đã kỷ luật theo thẩm quyền 25 trường hợp.

Hồng Chuyên

,