Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Cập nhật lúc 16:48, Thứ Năm, 23/08/2018 (GMT+7)
.

Ngày 23-8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc .

212
Báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Các đại biểu đã được quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung chủ yếu và những điểm mới của các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tổ chức từ ngày 7-5 đến ngày 12-5-2018) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

3231
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đây là ba nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra và là cơ sở để các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết trong thời gian tới.

Nguyễn Xuân

 

,