Giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Krông Ana
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)
.

Ngày 13-9, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đoàn kiểm tra 1228) đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác CCHC tại các xã Ea Bông, Dray Sáp và thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana).

Quá trình kiểm tra cho thấy, công tác CCHC tại các địa phương đều được thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung. 

Việc triển khai, thực hiện cơ chế một cửa - một cửa liên thông trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng, góp phần giảm phiền hà cũng như thời gian cho tổ chức và công dân.

v
Giám sát việc lưu trữ văn bản về CCHC tại Bộ phận Một cửa xã Ea Bông

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được quan tâm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động của các cơ quan hành chính được tăng cường, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính…

Kết quả thực hiện giải quyết TTHC từ tháng 1-2017 đến hết tháng 6-2018: xã Dray Sáp đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 6.126 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; xã Ea Bông đã giải quyết đúng hạn 11.365 hồ sơ, quá hạn 6 hồ sơ (đã có 6 văn bản xin lỗi và niêm yết công khai văn bản xin lỗi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã); thị trấn Buôn Trấp đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 27.678 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

s
Các thành viên Đoàn kiểm tra việc niêm yết văn bản TTHC tại xã Dray Sáp

Trao đổi với các địa phương, Đoàn giám sát đề nghị các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; hằng năm phải xây dựng kế hoạch về CCHC, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách, có sự giám sát, đánh giá để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót phát sinh trong quá trình thực hiện; có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến công tác CCHC cho nhân dân. Đối với bộ phận Một cửa, cần đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thết bị theo đúng quy định; bố trí con người phù hợp; niêm yết đầy đủ các văn bản TTHC…

Lê Thành

 

,