Huyện Cư Kuin tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết về công tác dân vận của Đảng
Cập nhật lúc 17:28, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)
.
Ngày 14-9, Huyện ủy Cư Kuin tổ chưc Hội nghị tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết về công tác dân vận của Đảng.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Chương trình số 19-CTr/TU ngày 15-5-2003 của Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, nhìn chung công tác dân vận trên địa bàn huyện Cư Kuin đã có những bước chuyển mới cả về nội dung và hình thức. 
 
Đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện đã vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 3,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 175 nhà Đại đoàn kết, 1.171 căn nhà 167; tổ chức thăm hỏi, tặng 1.066 suất quà với số tiền 329 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dần qua các năm, đến nay số hộ nghèo toàn huyện còn 1.703 hộ, chiếm tỷ lệ 6,99%.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, từ năm 2013 đến nay, Ban Dân vận Huyện ủy Cư Kuin đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã đã tổ chức được 164 buổi phát động quần chúng tại các thôn, buôn với hơn 43.000 lượt người tham dự. 
 
Toàn huyện có 55.000 lượt hộ đăng ký sản xuất kinh danh giỏi các cấp, trong đó có 31.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi. Từ phong trào này xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông nghiệp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và  báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình số 25-CTr/TU ngày 20-10-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Như Quỳnh
 
 
 
 
,