Huyện Ea H'leo chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 10:02, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng ở huyện Ea H’leo đã chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển Đảng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo cho biết, Đảng bộ huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 17 đảng bộ (với 345 chi bộ trực thuộc) và 23 chi bộ. Toàn huyện có 197 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó 53 buôn đều có bí thư chi bộ là người DTTS tại chỗ hoặc DTTS từ các tỉnh phía Bắc vào. Từ năm 2003 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 696 đảng viên DTTS, trong đó riêng từ đầu năm 2018 đến nay là 33 đồng chí.

Hiện toàn huyện có 3.943 đảng viên, trong đó 993 đảng viên người DTTS, chiếm tỷ lệ 25,2%; hằng năm, số lượng đảng viên mới là người DTTS đều vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, công tác củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, thôn, buôn, nhất là cán bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được quan tâm. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS trên địa bàn huyện có 433/2.926 người (chiếm 15,14%), trong đó gần 11% có trình độ từ đại học trở lên; 7/11 xã, thị trấn có một trong các chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND là người DTTS. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo, hầu hết cán bộ, đảng viên DTTS đều gương mẫu, năng nổ trong công tác, gần gũi với quần chúng nhân dân, bám sát cơ sở, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

Anh Bàn Tiến Ly (xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo) chăm sóc vườn cây của gia đình.
Anh Bàn Tiến Ly (xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo) chăm sóc vườn cây của gia đình.

Trên địa bàn huyện Ea H’leo có 25 DTTS tại chỗ và từ các tỉnh phía Bắc vào, với 11.778 hộ, 54.383 khẩu (chiếm 39,5% dân số toàn huyện), trong đó, DTTS tại chỗ có 5.703 hộ, 29.165 khẩu.

Một trong những đảng bộ tiêu biểu cho công tác phát triển Đảng là Đảng bộ xã Dliê Yang. Đảng bộ hiện có 263 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 25 chi bộ trực thuộc. Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt là đảng viên người DTTS, Đảng bộ xã đã tiến hành rà soát, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, Chi bộ ở các thôn, buôn. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã bồi dưỡng và kết nạp được 6 đồng chí đảng viên người DTTS, qua thực tiễn cho thấy các đồng chí đã gương mẫu, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tiêu biểu như đồng chí Bàn Tiến Ly là đảng viên trẻ hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tri C3, được kết nạp vào Đảng năm 2017. Với gần 2 ha cà phê, tiêu, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng, anh là một trong những điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, anh luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, nhất là con em đồng bào DTTS trong lao động sản xuất, không sa đà vào các tệ nạn xã hội.

Mô hình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo.
Mô hình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, khó khăn trong công tác phát triển Đảng trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện là theo Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, người được kết nạp Đảng tối thiểu phải có bằng THCS, trong khi trình độ dân trí một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS chưa cao. Để khắc phục khó khăn này, các tổ chức cơ sở đảng sẽ nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên; đồng thời, tăng cường củng cố tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là cấp cơ sở và đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở nhằm phát hiện, giới thiệu đoàn viên, thanh niên, hội viên, quần chúng ưu tú cho Đảng.

Minh Thông

,