Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Cập nhật lúc 14:46, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)
.
Sáng 11-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Trong những năm qua, công tác cải cách TTHC đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xem như là giải pháp quan trọng góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác giải quyết TTHC vẫn còn một số hạn chế như: tình trạng chậm trễ, quá hạn trong giải quyết TTHC còn diễn ra ở một số đơn vị; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của một bộ phận cán bộ, công chức còn chậm chuyển biến...
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
 
Một số đại biểu đề nghị cần sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, xác thực, lưu trữ, giao dịch, thanh toán điện tử làm cơ sở triển khai Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh xây dựng các hệ thống kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương...
 
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.
 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kiện toàn bộ phận một cửa, một cửa liên thông; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa; chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tránh tình trạng quá hạn, trễ hẹn, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết quá hạn TTHC.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên nguyên tắc lấy người sử dụng dịch vụ làm trung tâm, dễ hiểu, dễ sử dụng; chuẩn hóa quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC...
 
Lan Anh
 
,