Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng nền hành chính phục vụ
Cập nhật lúc 18:42, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)
.

Chiều 1-10, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tổ chức họp nhằm đánh giá công tác CCHC 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, 9 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã hoàn thành 33 hoạt động, đang duy trì thực hiện 36 hoạt động và chưa thực hiện 5 hoạt động CCHC. Về cải cách thể chế, UBND tỉnh đã ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật và trình HĐND tỉnh ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật; đã thành lập Đoàn kiểm thi hành pháp luật tại 10 đơn vị; ban hành 2 quyết định công bố thủ tục hành chính và 13 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả ba cấp chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực tài chính công được quan tâm. Đến nay, tỉnh đã hoàn thiện giải pháp kỹ thuật thiết lập Tổng đài 1022 Đắk Lắk về tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp và dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan, đơn vị cung cấp 1.535 thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã trực tuyến trên hệ thống iGate của tỉnh, trong đó có 609 thủ tục được cung cấp mức độ 3 (chiếm 40%), 200 thủ tục được cung cấp mức độ 4 (chiếm 13%),.... Hệ thống iGate đã tiếp nhận 155.791 hồ sơ, đã giải quyết 148.508 hồ sơ theo cơ chế một cửa điện tử liên thông (mức độ 2); phối hợp cấp chứng thư số cho 1.105 cá nhân...

Bên cạnh những kết quả đạt đươc, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chưa nhịp nhàng. Công tác giải quyết thủ tục liên thông đôi khi gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của một số đơn vị chưa được trang bị đầy đủ. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có thái độ gây khó khăn, phiền hà cho người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính….

Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Minh Thuận tham gia ý kiến  về nội dung có nguy cơ mất điểm về chỉ số chỉ số cải cách hành chính năm 2018.
Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Minh Thuận tham gia ý kiến về nội dung một số tiêu chí có nguy cơ mất điểm của Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo tờ trình về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Phạm Ngọc Nghị cho rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng nhìn chung hiệu quả đưa lại từ CCHC vẫn chưa cao, một số đơn vị có nguy cơ để mất điểm chỉ số CCCH trong năm 2018. Vì vậy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh yêu cầu các thành viên cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng nền hành chính phục vụ để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 100% nhiệm vụ CCHC năm 2018; chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018. Đặc biệt, cần thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp…

Nguyên Hoa

 

,