HĐND tỉnh họp phiên giải trình về công tác quản lý tài sản công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 22:15, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)
.

Chiều ngày 1-10,  Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp phiên giải trình về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý tài sản công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chủ trì phiên họp có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Vĩnh Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

v
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đại diện Sở Tài chính đã giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong quản lý tài sản công là nhà, đất thuộc tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; Sở Xây dựng giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý đất cho thuê thực hiện các dự án tại khu đô thị và đất được giao để xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, cơ sở hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình trách nhiệm về kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Sở Công thương giải trình trách nhiệm về kêu gọi, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh chủ trì phần chất vấn trong phiên họp

Tham gia chất vấn tại phiên họp, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài sản công và thu hút đầu tư như: Công tác quản lý, sử dụng tài sản công chưa thực sự chặt chẽ, việc theo dõi, cập nhật, công khai thông tin, dữ liệu về tài sản công còn chậm, chưa thường xuyên; còn nhiều dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào đầu tư, khai thác, sử dụng, phải thu hồi chủ trương đầu tư; công tác quản lý đất đai của nhiều địa phương, doanh nghiệp còn lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng đất được giao bị lấn chiếm trong thời gian dài; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý tài sản công, kêu gọi, thu hút đầu tư chưa chặt chẽ, chậm trễ trong việc thực hiện trách nhiệm của mình khi được các cơ quan có liên quan yêu cầu tham gia ý kiến…

f
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Thanh Lam trả lời chất vấn tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê đề nghị các sở, ngành liên quan cần tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý bán, thanh lý tài sản công không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt Luật Quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm tính ổn định, bền vững làm cơ sở kêu gọi đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, cấp quyền khai thác tài nguyên công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

"Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc cũng như công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực thi công vụ. Những trường hợp gây khó khăn, nhũng nhiễu khi giải quyết công việc cần phải được kiểm điểm kịp thời, xử lý nghiêm minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh" - Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê nhấn mạnh.

Lê Thành

,