Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (mở rộng)
Phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành của người đứng đầu
Cập nhật lúc 22:08, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)
.

Ngày 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) dưới sự chủ trì của các đồng chí: Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đều có chuyển biến theo hướng tích cực.

IMG_0127-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: H.Gia

Trong 19 chỉ tiêu chính có 2 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết đề ra là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tốc độ tăng dân số tự nhiên. Có 16 chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 đạt theo nghị quyết và 1 chỉ tiêu có khả năng không đạt nghị quyết đề ra đó là tỷ lệ che phủ rừng.

Các chương trình, nghị quyết trọng tâm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính đã di vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới.

Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng một số ngành kinh tế chưa ổn định; du lịch chưa được đầu tư đúng mức; quy mô công nghiệp còn nhỏ lẻ; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; thu hút đầu tư vào tỉnh còn hạn chế; tình hình vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, khiếu kiện, tranh chấp đất đai trong nhân dân còn diễn biến phức tạp; việc phát triển đảng viên còn nhiều hạn chế…

a2212
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.Gia

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị điều chỉnh tăng chỉ tiêu thu ngân sách giai đoạn 2018 - 2020.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đã trao Quyết định số 886-QĐNS/TW, ngày 27-9-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

121
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: H.Gia

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đề nghị toàn Đảng bộ cần có sự nỗ lực, hành động quyết liệt hơn nữa, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất để giải quyết những khó khăn, tận dụng tốt những cơ hội và các yếu tố thuận lợi nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trong đó, cần tập trung xây dựng các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với từng mục tiêu, nhiệm vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh ngành công nghiệp tại địa phương; thực hiện các giải pháp tăng cường xuất khẩu, phát triển du lịch, nông nghiệp bền vững.

a21212
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: H.Gia

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính; làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong dân.

Về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bí thưTỉnh ủy yêu cầu kiên quyết không xem xét bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo khi không đủ điều kiện về trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và uy tín thấp; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác tư tưởng để triển khai sắp xếp, tinh gon bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12.

a2
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị điều chỉnh tăng chỉ tiêu thu ngân sách giai đoạn 2018-2020. Ảnh: H.Gia

Đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Êban Y Phu đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp cần tập trung rà soát các chỉ tiêu để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp so với tiến độ như: giá trị tổng sản phẩm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chỉ tiêu xuất khẩu, chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm, giải quyết việc làm…; tiến hành đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội, các cuộc vận động để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Xuân

 

,