Thông cáo báo chí
Cập nhật lúc 07:53, Thứ Sáu, 05/10/2018 (GMT+7)
.
Ngày 26-9-2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy họp kỳ 49 đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên:

1. Đối với Đảng ủy Công an huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, cơ quan Công an huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công an huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã có khuyết điểm, vi phạm:

Thực hiện không nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế, dẫn đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng.

Khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện Krông Bông gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và cơ quan Công an huyện Krông Bông.

Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Công an huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: K.Lê
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: K.Lê

2. Đối với đồng chí Đại tá Bùi Xuân Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Bông

Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Bông, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Bùi Xuân Ngọc có khuyết điểm, vi phạm:

- Chịu trách nhiệm với các khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc để cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị theo quy định của Bộ Công an, dẫn đến cán bộ trong đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Sai phạm, khuyết điểm của đồng chí Bùi Xuân Ngọc là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí công tác và cá nhân đồng chí. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Xuân Ngọc.

3. Đối với đồng chí Thượng tá Hồ Viết Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông

Với chức trách là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Hồ Viết Hồng có khuyết điểm, vi phạm:

- Chịu trách nhiệm với các khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc để cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Chưa làm tròn trách nhiệm trong việc tham mưu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị; thiếu kiểm tra, đôn đốc đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý Kho vũ khí - công cụ hỗ trợ thực hiện nghiêm quy định của Bộ Công an, dẫn đến cán bộ trong đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng.  

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hồ Viết Hồng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị nơi đồng chí công tác và cá nhân đồng chí. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Viết Hồng.

                   UBKT TỈNH ỦY

 

,