Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, bộ máy các cơ quan tư pháp
Cập nhật lúc 16:23, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)
.

Sáng 1-10, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cuộc họp đã công bố Quyết định số 1026-QĐ/TU ngày 20-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh gồm 14 thành viên do đồng chí Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực và đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Trưởng ban; ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các ngành: Tòa án, Viện Kiểm sát, Tư pháp, Công an. 

212
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Trần Quốc Cường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; xem xét, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020…

21
Đại diện Viện KSND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, phân công nhiệm vụ, thành viên phụ trách địa bàn và góp ý nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Cường nhấn mạnh: Để bộ máy tư pháp ngày càng tinh gọn, tránh chồng chéo dẫn đến tình trạng nhiều cơ quan phụ trách một nội dung, nhiều người phụ trách một công việc đòi hỏi cần tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh; đổi mới hình thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện chức  năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; pháp huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, các thành viên cần có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc để chỉ đạo thực hiện công tác tư pháp và cải cách tư pháp ở từng đơn vị có chất lượng, hiệu quả…

Nguyễn Xuân

 

,