Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10
Cập nhật lúc 17:02, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)
.

Chiều 2-11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2018 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Hiệp.

Theo đánh giá tại phiên họp, trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tích cực đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; duy trì mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan hữu quan… 

f
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh phát biểu tại phiên họp

Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp để xem xét, giải quyết 34 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo thẩm quyền; chuyển UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết một số nội dung kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 18 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đã chuyển 10 đơn, thư đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; lưu 8 đơn do không đủ điều kiện giải quyết.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11-2018,  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn; tập trung chỉ đạo, đôn đốc chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 7 (HĐND tỉnh khóa IX), cũng như chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND tỉnh bầu; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định…

Lê Thành

,