UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX
Cập nhật lúc 19:19, Thứ Năm, 01/11/2018 (GMT+7)
.

Chiều 1-11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên nhằm chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

123
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND, ngày 19-7-2013 của HĐND tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

3123
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đánh giá cao tính cần thiết của việc ban hành Nghị quyết trong đời sống xã hội, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, xem xét lại kinh phí hỗ trợ điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy cho người nghiện trong 01 lần chấp hành quyết định cai nghiện tại cộng đồng.

3123
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Riêng đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về sát nhập thôn, buôn, đổi tên tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pắc và huyện Krông Ana, các đại biểu đề nghị không thông qua mà để lại thực hiện cùng quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ.

3123
Lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày nội dung dự thảo nghị quyết tại cuộc họp

Các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND, ngày 27-5-2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quy trình thẩm định hồ sơ kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở một số nội dung góp ý của các đại biểu, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản để UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX sắp tới.

Nguyễn Xuân

 

,