Bế mạc Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc 14:40, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)
.
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX, sáng 6-12, các đại biểu đã thông qua các dự thảo nghị quyết và tiến hành bế mạc Kỳ họp.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê chủ trì phiên làm việc. Ảnh: H.Gia
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê chủ trì phiên làm việc. Ảnh: H.Gia
 
Tại phiên làm việc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách trong giai đoạn tới như: mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019; quyết định biên chế công chức của tỉnh năm 2019; quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; chỉ tiêu, kế hoạch, vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh... cùng nhiều nghị quyết khác.
 
Như vậy, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ bảy với nhiều nội dung quan trọng. 
 
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, dự báo các điều kiện thuận lợi, khó khăn của tỉnh và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020, HĐND tỉnh đã thảo luận và xác định các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2019; đồng thời cũng kiến nghị những giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: H.Gia
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: H.Gia
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, đề án và thông qua 23 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019; 6 nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; nội dung và mức thu, mức chi một số nhiệm vụ; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi...; các nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh theo quy định. 
 
Thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình đầu tư công trên địa bàn tỉnh, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn đã diễn ra với tinh thần thẳng thắn, sôi nổi, có chất lượng về những vấn đề được cử tri quan tâm.
 
Kỳ họp cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Nhiều đồng chí có kết quả tín nhiệm cao, đây là sự ghi nhận, biểu dương, khích lệ của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với bản thân các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm...
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê đề nghị: Ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm các Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; chủ động sắp xếp thời gian để báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo cử tri và các tầng lớp Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp...
 
Lan Anh
,