Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cập nhật lúc 20:09, Thứ Ba, 12/03/2019 (GMT+7)
.

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, chương trình đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh trong năm 2019: tổng sản phẩm xã hội tăng từ 8,7% – 9%; thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành 45,5 triệu đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 33.700 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 620 triệu USD; thu ngân sách nhà nước đạt 6.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,46% trở lên (trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4 – 4,5%)…

d
Mô hình trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện các chỉ tiêu, Tỉnh ủy đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tăng cường trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Chính phủ điện tử để phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Hoàng Tuyết

 

,