Hội thi Olympic "Ánh sáng soi đường" lần thứ III năm 2019
Cập nhật lúc 16:51, Thứ Ba, 02/04/2019 (GMT+7)
.
Từ ngày 25-3 đến 19-5-2019, Trung ương Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên "Ánh sáng soi đường" lần thứ III năm 2019. 
 
Ðây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng rãi trong sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).
 
Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.
 
Các thí sinh dự thi
Các thí sinh tham gia thi trực tuyến tại phòng máy (Ảnh: anhsangsoiduong.vn)
Hội thi được chia làm 2 bảng gồm: Bảng cá nhân và bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. 
 
Bảng cá nhân cũng được chia thành hai nhóm. Theo đó, bảng A gồm: Sinh viên Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (không bao gồm sinh viên theo học các ngành triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh).
 
Bảng B gồm: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm giảng viên đại học, cao đẳng giảng dạy các môn triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh). 
 
Tại bảng cá nhân, tất cả các thí sinh có thể đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại website: www.anhsangsoiduong.vn với các giải thưởng tuần và giải toàn quốc. 
 
Ðối với bảng đội tuyển, mỗi Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc sẽ lựa chọn một đội tuyển gồm 5 thành viên xuất sắc (ba thành viên chính thức, hai thành viên dự bị) để tham gia các vòng thi cấp cụm, cấp khu vực và vòng chung kết toàn quốc. 
 
Hội thi có ý nghĩa tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như vận dụng kiến thức đó vào học tập, công tác, cuộc sống, rèn luyện bản thân. 
 
Hoàng Minh
 
,