Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 6
Cập nhật lúc 16:13, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
.

Sáng 27-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức họp thường kỳ tháng 6-2019 (Kỳ họp thứ 65) nhằm sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt công tác; chủ động tham mưu, giúp cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng gắn với kiểm tra trách nhiệm của 1 cá nhân là người đứng đầu tổ chức đảng được kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã tham mưu cấp ủy kiểm tra đối với 335 tổ chức đảng cấp dưới và 10.640 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 335/335 tổ chức đảng và 10.568 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, có 72 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.

3123
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã tham mưu cấp ủy giám sát đối với 122 tổ chức đảng và 897 đảng viên, hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 5 tổ chức đảng và 135 đảng viên.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức và 189 đảng viên. Kết quả có 12 tổ chức đảng và 189 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 149 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương giám sát xong 7 tổ chức và 9 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát xong 80 tổ chức và 84 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiếp nhận 135 đơn thư tố cáo, phản ánh; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã tiếp nhận 76 đơn thư tố cáo, phản ánh. Các đơn tố cáo đã được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền…

4234
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Nam Hà đóng góp ý kiến vào kết luận kiểm tra tài chính đảng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiện vi phạm; xem xét kết luận, xử lý công minh, chính xác và kịp theo theo quy định đối với các trường hợp vi phạm; giải quyết kịp thời các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ được quy hoạch, thuộc diện bổ nhiệm, đề bạt phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, có nhiều bức xúc trong dư luận…

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông; xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với đồng chí Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nguyễn Xuân

 

 

,