Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019
Cập nhật lúc 17:20, Thứ Hai, 01/07/2019 (GMT+7)
.

Chiều 1-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Xuân Lĩnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

UBKT các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng và 189 đảng viên, trong đó cấp tỉnh có 2 tổ chức và 7 đảng viên. Qua tiến hành kiểm tra, 2 tổ chức có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, trong số 7 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 2 đảng viên. Đối với cấp huyện và cơ sở, UBKT 2 cấp (17/21 đơn vị), qua kiểm tra có 10 tổ chức và 182 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức và 147 đảng viên. 

Đồng chí
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Về nhiệm vụ thi hành kỷ luật đối với đảng viên, trong 6 tháng qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và kết luận của các cơ quan chức năng, UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 51 đảng viên (có 27 cấp ủy viên các cấp), trong đó UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo; UBKT huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 50 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách (23 đảng viên), cảnh cáo (9 đảng viên), cách chức (1 đảng viên), khai trừ (17 đảng viên). UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận 135 đơn thư tố cáo, phản ánh của đảng viên và công dân. UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã tiếp nhận 76 đơn thư tố cáo, phản ánh. UBKT Tỉnh ủy và các cấp đã xử lý theo đúng quy trình.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trọng tâm là kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét kết luận, xử công minh, chính xác và kịp thời theo đúng quy định; theo dõi, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát; giải quyết kịp thời các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ được quy hoạch, thuộc diện bổ nhiệm, đề bạt, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chia tay đồng chí Ê Ban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ.
Thay mặt UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Phan Xuân Lĩnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chia tay đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong công tác của UBKT các cấp. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật trong Đảng; tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn hiện nay; tăng cường hơn nữa công tác giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Nhân hội nghị, UBKT Tỉnh ủy tặng hoa, chia tay đồng chí Êban Y Phu,  Bí thư Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ. 

Lê Hương

,