Tăng cường sự đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Ba, 30/07/2019 (GMT+7)
.

Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên đáng kể; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cụ thể: Kinh tế tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm còn 12,81%...

Trong những thành tựu chung của tỉnh nhà, phải kể đến những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014-2019. Với vai trò, chức năng là đầu mối tổ chức tập hợp các tầng lớp nhân dân, các giai tầng xã hội trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh nhà đã hoàn thành xuất sắc công tác kết nạp các tổ chức thành viên, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung sức, chung lòng thực hiện thành công các nghị quyết, chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi Đắk Lắk là địa phương hội tụ đến 47 dân tộc anh em, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 32% dân số; đồng bào tín đồ các tôn giáo chiếm 26% dân số. Nhờ sự kết nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà các dân tộc anh em cũng như tín đồ các tôn giáo cùng sống hòa hợp, đồng thuận, đó chính là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để địa phương thu hút các nguồn lực, kêu gọi đầu tư từ bên ngoài cũng như phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn
Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn.

Kết quả nổi bật mà MTTQ tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là việc phát động được các tổ chức thành viên, các giai tầng xã hội hưởng ứng hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương khởi xướng. Có thể kể đến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, một chủ trương hợp với “Ý Đảng, lòng Dân” đã và đang nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội.

Phong trào tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động mọi nguồn lực xã hội trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp Đắk Lắk đến nay đã có 43/152 xã được công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, đạt 26,3% tổng số xã theo Đề án và đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, nhân dân đóng góp đến 393 tỷ 795 triệu đồng, hiến hơn 454.670 m2 đất và hơn 100.000 ngày công lao động làm đường giao thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cùng với đó, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm, phối hợp triển khai, chú trọng đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa, góp phần từng bước hình thành nét đẹp văn hóa trong sản xuất, tiêu dùng hàng hoá do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Không thể không kể đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xóa đói giảm nghèo, thông qua việc tích cực, chủ động kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhờ sự chung tay góp sức của toàn xã hội, tấm lòng nhân ái, trách nhiệm sẻ chia của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo ở 3 cấp của tỉnh đã vận động được 83 tỷ 586 triệu đồng; từ số tiền trên, Mặt trận các cấp đã trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo; hỗ trợ xây tặng 1.662 nhà Đại đoàn kết; 5.072 nhà theo Chương trình 167 cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở; xây dựngnhiều công trình phúc lợi, hỗ trợ phương tiện sản xuất, con giống cho người nghèo; trao nhiều phần học bổng, nâng bước học sinh nghèo đến trường… Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. Ảnh: H. Gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana. Ảnh: H. Gia

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn hoàn thành tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức được 140 cuộc giám sát liên quan đến những lĩnh vực mà đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, như: y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới… Qua hoạt động giám sát, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp của tỉnh đã giúp chính quyền các địa phương kịp thời khắc phục, xử lý những tồn tại, khuyết điểm cũng như củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2019-2024, MTTQ và các tổ chức thành viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, đưa các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước song song với việc tập hợp, mở rộng và phát triển tổ chức thành viên, kết nạp đoàn viên, hội viên mới… Có như vậy, tổ chức MTTQ Việt Nam mới hiện thực hóa được mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra, đó là: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững”.

Phạm Minh Tấn

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy

,