Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 16:42, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)
.
Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của Bộ Nội vụ, tổng điểm của tỉnh Đắk Lắk đạt được là 75,43/100 điểm, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố; tăng 0,06 điểm và giữ nguyên thứ hạng so với năm 2017. So với các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk đứng thứ 1/5 (Lâm Đồng: 47, Gia Lai: 50, Đắk Nông: 60, Kon Tum: 62).
 
Để phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số PAR INDEX năm 2019.
 
Theo đó, việc thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh phải gắn kết đồng bộ, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC của tỉnh, Kế hoạch về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2019… 
 
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Cư Drăm (huyện Krông Bông).
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Cư Drăm (huyện Krông Bông).
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chủ trì thực hiện chỉ số thành phần thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến Chỉ số CCHC của tỉnh Đắk Lắk.
 
Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các nội dung, nhóm tiêu chí đánh giá thuộc các lĩnh vực quản lý phải phân công công chức trực tiếp theo dõi, đề xuất các giải pháp cải thiện nhằm bảo đảm các điểm số theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được giao.
 
Kế hoạch cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải thiện chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; đánh giá tác động của CCHC qua điều tra xã hội học và tác động của CCHC đến người dân, tổ chức, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Lan Anh
 
,