Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới
Cập nhật lúc 09:08, Chủ Nhật, 24/11/2019 (GMT+7)
.

Từ thập niên thứ ba của thế kỷ 20, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo càng phát triển rộng lớn và mạnh mẽ thì thực dân Pháp càng tăng cường đàn áp khốc liệt.

Chúng xây thêm nhiều nhà tù trên phạm vi cả nước, trong đó có Nhà đày Buôn Ma Thuột để giam giữ và đày biệt xứ những người yêu nước, những đảng viên cộng sản bị xử án nặng ở các tỉnh Trung kỳ sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chế độ khắc nghiệt chốn lao tù không lung lạc nổi ý chí sắt đá của những người cộng sản, mà ngược lại chính nhà tù đế quốc lại trở thành trường học cách mạng. Các chiến sĩ cách mạng vừa đấu tranh trực diện với kẻ thù, vừa đẩy mạnh tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tổ chức vượt ngục, nhen nhóm gây dựng cơ sở đảng.

Với sự đấu tranh kiên cường, không mệt mỏi của các chiến sĩ cộng sản, cuối năm 1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Nhà đày Buôn Ma Thuột; là nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Đắk Lắk, góp phần đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tới thành công. Cũng từ hạt nhân Chi bộ Đảng đầu tiên đó đã gieo mầm, tạo những "hạt giống đỏ" đầu tiên cho Đảng bộ tỉnh; nhiều nhân sĩ, trí thức, công chức là người dân tộc thiểu số làm việc cho chính quyền thực dân đã được những người cộng sản giáo dục, cảm hóa trở thành những cán bộ cách mạng, theo Đảng, theo Bác Hồ, có uy tín lớn đối với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

   Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch  đón nhận  Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt  Nhà đày Buôn Ma Thuột  vào ngày  25-4-2019.   Ảnh: Đ.Triều
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột vào ngày 25-4-2019. Ảnh: Đ.Triều

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã có bước trưởng thành, phát triển về mọi mặt. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lãnh đạo và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, hai cuộc kháng chiến vĩ đại để giải phóng dân tộc (1945 - 1975). Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 được mở đầu bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã kết thúc hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược kéo dài 30 năm. Tổ quốc thống nhất, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ tỉnh bước vào lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Từ những năm đầu mới thành lập, với số lượng cán bộ, đảng viên ít ỏi, đến nay Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trên 800 tổ chức cơ sở đảng với hơn 76.000 đảng viên.

Nhà đày Buôn Ma Thuột ngày nay đã trở thành một địa danh lịch sử, nơi khắc đậm dấu ấn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đồng thời là một "địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Với những giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của Nhà đày Buôn Ma Thuột, ngày 24-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng Nhà đày Buôn Ma Thuột là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Sự kiện thành lập Chi bộ Cộng sản tại Nhà đày Buôn Ma Thuột vào cuối năm 1940 đã được xác định là Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Trên cơ sở kết quả Hội thảo “Xác định ngày, tháng kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk” và ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TU về việc lấy ngày 23-11-1940 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Chặng đường lịch sử vẻ vang gần 80 năm qua của Đảng bộ tỉnh là một quá trình lãnh đạo, phấn đấu đầy gian khổ, thử thách, hy sinh, với những thành tựu to lớn và thắng lợi vẻ vang, góp phần tô đậm những trang sử vàng của Đảng, của dân tộc. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, phương thức lãnh đạo; chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, tăng cường liên kết, hợp tác, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh toàn diện và bền vững.

Minh Duy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

,