Đảng bộ huyện Krông Pắc: Hướng tới kỳ đại hội tập trung trí tuệ, tạo sự phát triển toàn diện
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)
.

Với mục tiêu hướng tới kỳ đại hội Đảng tập trung trí tuệ, tạo sự phát triển toàn diện và đột phá cho huyện nông thôn mới của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã và đang chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chuẩn bị chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 127-KH/TU ngày 23-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 13-9-2019 về việc tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ đại hội và các Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện.

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Ea Hiu.
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Ea Hiu.

Để bảo đảm công tác tổ chức đại hội, Huyện ủy cũng thành lập 4 tổ khảo sát: Tổ khảo sát chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; Tổ khảo sát chọn đơn vị thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; Tổ khảo sát để đánh giá kết quả thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; Tổ khảo sát thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thành lập 4 tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do 4 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng.

Theo đó, đến nay huyện đã thống nhất chủ trương chọn 2 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Đảng bộ xã Ea Kly và Chi bộ TAND huyện. Đảng bộ Công an huyện được chọn tổ chức đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy tại đại hội.

Đối với việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, tổ khảo sát cũng đã thống nhất tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm đối với 3 xã Hòa Đông, Krông Búk và Tân Tiến, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương thực hiện thí điểm đối với xã tiếp theo là Ea Kuăng. Riêng đối với việc thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, tổ khảo sát đang xây dựng dự thảo đề án.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở xã Ea Knuếk.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở xã Ea Knuếk.
 

“Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả”.

 

 
 Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến

Là một trong những đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm, Đảng ủy xã Ea Kly đang tập trung chuẩn bị chu đáo cho công tác đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng bộ xã có 43 chi bộ, trong đó có 32 chi bộ thôn, buôn; 9 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ trạm y tế. Nhằm chuẩn bị, tổ chức chu đáo đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tiến hành xây dựng văn kiện đại hội và xây dựng phương án nhân sự.

Đến nay, Ban Chấp hành Đảng ủy đã xây dựng xong Báo cáo chính trị lần 1, đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các thành phần theo quy định. Về phương án nhân sự, Đảng ủy cũng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung, thẩm định theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ huyện đã đề ra, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến thời điểm này, Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành cho ý kiến cụ thể về đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiểu ban Nhân sự Đại hội tiến hành các phiên họp cho ý kiến và rà soát, bổ sung phương án quy hoạch ban thường vụ, ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện. Trong đó, ưu tiên quy hoạch cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Lê Hương

,