Sơ kết việc thực hiện Đề án thành lập Văn phòng phục vụ chung của Tỉnh ủy
Cập nhật lúc 15:40, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)
.

Sáng 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 25-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án 09) về việc thành lập Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Sau 1 năm thực hiện Đề án 09, nhìn chung việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ cấp ủy của tỉnh; tăng nhiệm vụ của cơ quan văn phòng trong phục vụ chung cho cấp ủy với quan điểm một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ do một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

sd
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận, bổ sung nhân sự Phòng Tài chính, triển khai công tác kế toán, thủ quỹ phục vụ chung các ban và Văn phòng Tỉnh ủy. Công tác bố trí phương tiện phục vụ lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm đúng quy định, an toàn; việc đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, các ban được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2019, Văn phòng Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh; đã chủ động tham mưu và giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Các mặt công tác hành chính - tiếp dân, lưu trữ, cơ yếu - công nghệ thông tin, tài chính Đảng, quản trị phục vụ có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ...

sd
Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông tin một số nội dung còn vướng mắc khi thực hiện Đề án 09

Tuy nhiên, do mô hình hoạt động và cách thức vận hành còn mới, chưa có hướng dẫn thống nhất áp dụng nên việc thực hiện Đề án 09 vẫn còn nảy sinh một số vướng mắc, nhất là trong thực hiện các thủ tục thanh toán xăng dầu, công tác phí, việc đăng ký sử dụng phương tiện xe công đôi lúc chưa nhịp nhàng; việc sử dụng kinh phí tự chủ chưa có sự thống nhất trong văn phòng chung; việc phối hợp với các ban trong công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức hội nghị chưa đồng bộ, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy thực hiện nghiêm, có hiệu quả Đề án 09, bảo đảm vận hành thông suốt mọi nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy cần giao trách nhiệm cho kế toán phụ trách ban nào thì phải bám sát vào nhiệm vụ cụ thể của từng ban đó; thống nhất với các trưởng ban đưa ra những biện pháp căn cơ nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 09, nhất là về lĩnh vực tài chính, kế toán, lái xe...

Lê Thành

,